Chunbok Enterprise

Chunbok Enterprise

บริการความปลอดภัยไซเบอร์ (Total Cyber Security Solution) จาก Chunbok สำหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่ พร้อมด้วยบริการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ครบวงจร

Security Transformation: องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในวันที่ทุกธุรกิจก้าวสู่ยุค Digital Transformation


ในวันที่ทุกองค์กรต่างใช้เทคโนโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล  ไม่ว่าจะเป็น Cloud server computer network หรือ IoT  แต่เทคโนโลยีเหล่านี้กลับเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้โจมตีระบบขององค์กร และส่งผลให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและปัญหาทางกฏหมายตามมา การปรับปรุงขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย จึงเป็นทั้งความท้าทายและโอกาส สำหรับทีมรักษาความปลอดภัยในการรับมือกับพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของอาชญากรรมทางไซเบอร์ และวิธีการโจมตีที่เปลี่ยนไป 


วันนี้อัพธุรกิจสู่ยุค Digital Transformation แล้ว 
อย่าลืมอัพ Security Transformation ให้ระบบด้วย

Chunbok ผู้นำธุรกิจโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและโซลูชันดิจิทัลของไทย ขอนําเสนอโซลูชั่นด้านบริการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าองค์กร ตั้งแต่ วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินจุดเสี่ยงจากการถูกโจมตี ออกแบบระบบและวางแผนการรักษาความปลอดภัย จนถึง การเลือกใช้และติดตั้งเทคโนโลยี และอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล และเพื่อให้องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ สามารถทํางานได้แบบไม่มีการหยุดชะงัก

โดยเราทําหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยพิทักษ์ความปลอดภัยไซเบอร์ คอยตรวจสอบระบบและรับมือกับภัยคุกคามทั้ง Malware, Ransomware, Trojan, Worm, Virus ด้วยด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning โดยสามารถตรวจจับภัยคุกคามในปัจจุบัน และ พฤติกรรมผิดปกติที่มีแนวโน้มจะเป็นภัยคุกคามในอนาคต รวมถึงสามารถวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณแจ้งเตือนที่สำคัญ จากระบบแจ้งเตือนปกติที่มีจำนวนมาก ได้รวดเร็วกว่าระบบทั่วไปถึง 8 เท่า เป็น platform ที่ช่วยให้ฝ่ายไอทีบริหารจัดการได้จากส่วนกลาง ซึ่งลูกค้าไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ ไม่ต้องดูแลรักษาเอง และไม่ต้องมีพนักงานไอทีดูแลระบบ


Chunbok Enterprise ของเราให้บริการ Cyber Security อะไรบ้าง

โดยเราได้นําระบบ Cortex  XDR ของ Palo Alto networks หนึ่งในผู้นําด้าน Cyber Security ที่ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์เชิงรุก ที่สามารถเข้าใจและรู้ปัญหาก่อนจะเกิด ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และ Machine Learning (ML) บน cloud ผสานกับระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big data เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ของเราสามารถวิเคราะห์ คาดเดาพฤติกรรมที่ผิดปกติ พร้อมวางกลยุทธ์ในการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

โดย Cortex XDR จะทํางานร่วมกับ เซ็นเซอร์ (sensors ) ต่างๆ ของ Palo Alto ที่ครอบคลุมทุกๆ ส่วนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแม่ข่ายหรือลูกข่ายต่างๆ (End Point) ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Networking) แอปพลิเคชัน (application) ทั้งระบบ On Promise และ Cloud Computing Service ที่จะส่งข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละส่วนของระบบ กลับมาที่ส่วนกลางให้ระบบ AI ของ Cortex XDR ทําการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ต่างๆ ว่า มีพฤติกรรมผิดปกติหรือสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหน ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถคัดกรองการแจ้งเตือนของภัยคุกคาม Cyber Security ที่มีผลกระทบจริงลดลงได้ถึง 50 เท่า ซึ่งใช้เวลาในการแก้ปัญหาหรือป้องการภัยคุกคามนี้ได้เร็วกว่าระบบเดิมๆ ถึง 8 เท่า ทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์ภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นและสั่งปฏิบัติการป้องกันทันท่วงที ลดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างแท้จริง

Cyber Security Operation Center

มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจจับและกำจัดภัยคุกคามอย่างรวดเร็วด้วยระบบ AI และ Machine Learning

Cyber Security Consultant

โดยมี Network Specialist Engineer และ Server & Storage Specialist Engineer คอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา

Assessment Tools

เครื่องมือรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานที่ลํ้าสมัยพร้อมช่วยออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Security Lifecycle Review (SLR)

มีการจัดทำ SLR (Security Lifecycle Review) ทุก 1 ปี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน (Live Traffic) บนระบบเครือข่าย

Services Flow

จัดทำลำดับความสำคัญของ Application, Server/Storage, Area Zone, Data (Critical Level) และจัดลำดับขั้นตอนการแจ้งเหตุ (Services Flow) เพื่อกำหนดมาตรการรับมือกับระดับความรุนแรงของภัยคุกคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Cyber Security Analysis

วิเคราะห์และหาสาเหตุภัยคุกคาม, ตรวจจับและติดตามภัยคุกคาม (Threat Hunting) เข้าไปสรุป Incident Report ทุกเดือน

Behavior Analytic & Isolate

นอกจากมีระบบตรวจจับตามพฤติกรรม (Behavior Analytic) แล้ว เรายังมีระบบกักกัน (Isolate) เครื่องแม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์ที่ติดภัยคุกคาม

Threat Intelligence Database

แหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้เพื่อเท่าทันภัยคุกคามใหม่ๆ

Incidence Response

ระบบโต้ตอบภัยคุกคามที่มีความรวดเร็ว ระบบเชื่อมโยงหาเหตุการณ์ต้นเหตุของการเกิดปัญหา (Root Cause) ในเวลาอันรวดเร็ว

Log Retention

ระบบจัดเก็บ Log เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ย้อนหลัง

Incidence Playbook

การจัดทำรายงานเพื่อตอบสนองภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

Service Desk

รับ Service Ticket ทางโทรศัพท์/อีเมล ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

Training

จัดอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในองค์กรให้กับบุคลากรทางด้าน IT/Security จำนวน 1-2 ครั้ง ต่อปี

Security Assessment

  • Cyber Securities Assessment
  • Penetration Testing
  • Security Lifecycle Review (SLR) Report

Cyber Security Design

Design, define and integrate pragmatic security solutions on the customer network to close the gaps.

AI Monitoring & Investigation

Perform an online continuous 24/7 monitoring & Investigate for whole IT system in order to detect potential threats.

Proactive Respond

Analyst and suggest incident response in a continuous 24/7 security monitoring (SoC) with proactive response for detected threats

AI – Cyber Security consultant

เราพร้อมให้คำแนะนำด้าน Cyber Securities เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างเป็นระบบด้วยทีมงานมีประสบการณ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยระดับโลก

Security Assessment

  • Cyber Securities Assessment
  • Penetration Testing
  • Security Lifecycle Review (SLR) Report

บริการ Cyber Security Assessment

สำรวจทดสอบและการประเมินระบบเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนก่อนการโจมตีจริง

ทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและเครือข่ายเทคโนโลยีจะทำการสำรวจ ทดสอบ และ ประเมินความเสี่ยง ด้วยของเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบเครือข่ายของลูกค้าว่ามีความเสี่ยงหรือช่องโหว่ในจุดไหน ที่จะมีโอกาสถูกคุกคามและสร้างความเสียหายให้กับองค์กร โดยเราจะแจ้งผลการทดสอบ พร้อมรายงาน เพื่อเตรียมการป้องกันได้อย่างทันท่วงที

Cyber Security Design

Design, define and integrate pragmatic security solutions on the customer network to close the gaps.

บริการ Cyber Security Design

กำหนดความสำคัญข้อมูลและความรุนแรงของภัยคุกคามพร้อมออกแบบระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบ          

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา จะทำการออกแบบระบบ Cyber Securities ตามความต้องการของผู้ใช้และธุรกิจ พร้อมแนะนำการกำหนดความสำคัญข้อมูล และความรุนแรงของภัยคุกคาม เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกที่แบบเรียลไทม์ (จากการสำรวจ ทดสอบ รายงาน  และ การประเมินระบบเชิงลึก ) และภัยคุกคามในอนาคตที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กร   

AI Monitoring & Investigate

Perform an online continuous 24/7 monitoring & Investigate for whole IT system in order to detect potential threats.

บริการ AI Cyber Security Monitoring & Investigation

ทีมผู้เชี่ยวชาญและระบบอัจฉริยะ AI  ของเราพร้อมตรวจจับและวิเคราะห์ทุกๆ traffic ในระบบเครือข่ายว่ามีสัญญาณของการโจมตีหรือไม่

ด้วยบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันทําการของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะ AI พร้อมเฝ้าระวังและตรวจจับการโจมตีที่สำคัญ ก่อนที่จะนำไปสู่การโจรกรรมข้อมูล รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแบบเรียลไทม์ด้วยการเก็บบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องทันที

Fast Respond

Analyst and suggest incident response in a continuous 24/7 security monitoring (SoC) with proactive response for detected threats

Proactive Response 

ทีมผู้เชี่ยวชาญและระบบอัจฉริยะ AI  พร้อมประเมินจุดอ่อนและความเสี่ยงของระบบเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้พร้อมตอบสนองต่อการถูกโจมตี

ด้วยเครื่องมือระบบอัจฉริยะ AI  กับการบริการของทีมผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน  จะสามารถตรวจจับและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วแม่นยําด้วยขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปปฏิบัติหรือปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่ายเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์