Digital Infrastructure

Digital Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานทาง IT ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หัวใจสําคัญของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

เพราะระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือระบบเครือข่ายที่ปลอดภัยที่สุด วันนี้ให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นเครือข่ายที่ปลอดภัยได้ง่ายๆ กับบริการ System integration จาก Chunbok วิศวกรผู้เชี่ยวชาญการ พัฒนาระบบ Networking, Server/storage, Virtualization และ System App ที่เข้าใจขั้นตอนและความต้องการของธุรกิจคุณเสมือนเป็นหุ้นส่วน เท่าๆ กับที่เข้าใจกลไกการจู่โจมในมุมของแฮกเกอร์ 

เราพร้อมช่วยคุณปรับธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแบบราบรื่นที่สุด ด้วยบริการต่างๆ ตั้งแต่  ออกแบบ และวางแผน เชื่อมต่อระบบสารสนเทศด้วยโซลูชั่นแบบผสานรวม ครอบคลุมทั้งในส่วนของ End Point, Networking, Server Farm, Data Center และ Cloud Services แบบครบวงจร รองรับความต้องการเชิงธุรกิจในปัจจุบันและการเติบโตในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลาย ครอบคลุมถึงกลยุทธ์ และการกํากับดูแล รวมถึงการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น สําหรับแอปพลิเคชั่น และโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละองค์กร ตั้งแต่

Digital Infrastructure

IT Consulting : บริการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ พร้อมการประเมินความต้องการโดยผู้เชี่ยวชาญ

Server Solution: บริการออกแบบ, วางแผน, ทดสอบ, ติดตั้ง, ดูแลรักษารองรับขนาดและความต้องการของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและการเติบโตในอนาคต

Network Infrastructure :บริการออกแบบ และติดตั้งโซลูชั่น รักษาความปลอดภัยทั่วทั้งเครือข่ายตรวจจับและยับยั้ง ภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ แบ่งเบาภาระงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ทั้งหมดก็เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง หมดกังวัลเรื่องความเสี่ยงจากภัยคุกคาม และลดภาระงานด้านไอทีและความเสียหายจากข้อมูลรั่วไหล