ตรวจสุขภาพระบบเครือข่ายกับเราดีอย่างไร

ศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคุณพร้อมรับมือกับการถูกโจรกรรมแค่ไหน?

ในวันที่ข้อมูลคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดในโลก

และการรั่วไหลของข้อมูล คือความรับผิดชอบเต็มๆของผู้ประกอบการทุกคน

ถึงเวลาตรวจเช็ค ภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ขององค์กรคุณ แกร่งระดับไหน?

ฟรีบริการตรวจเช็คระดับความมั่นคงเเข็งแกร่งของเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ เดสก์ท็อป หรือเว็บแอปของคุณ

เพื่อหาช่องโหว่ด้านความความปลอดภัยและระดับความเสี่ยงของระบบ

ลองทำแบบประเมินความเสี่ยงของระบบที่อาจะมีผลกระทบถึงการรักษาข้อมูลลูกค้า

แบบประเมินความเสี่ยงของระบบ

รวม 0 คะแนน


Powered by NEX-Forms

15-40 คะแนน

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะระบบ หรือข้อมูลหลุดรั่ว

41-59 คะแนน

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบางด้านไม่เพียงพอ และอาจมีช่องโหว่

60-75 คะแนน

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้นแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม