Chunbok Data Protection

Chunbok Data Protection


บริการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Loss Prevention) ของ Chunbok ช่วยผู้ประกอบการตอบสนองกับความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นับถอยหลัง….

ก่อน พ.ร.บ. Cyber Security และ Data Privacy จะมีผลบังคับใช้

เมื่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าคือสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องดูแล!

มากกว่าแค่ รักษาอาการป่วย วันนี้โรงพยาบาลมีหน้าที่ รักษาข้อมูลของคนไข้ด้วย

มากกว่าแค่ ประกันค่ารักษา วันนี้บริษัทประกันมีหน้าที่ ประกันข้อมูลของลูกค้าด้วย

นี่อาจเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้ แต่ผู้บริหารอย่างคุณไม่รู้….ไม่ได้

เพราะทันทีที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถูกบังคับใช้

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คือความรับผิดชอบเต็มๆสําหรับผู้บริหารทุกคน บริษัทหรือองค์กรใดที่ถือครองข้อมูลเหล่านี้อยู่ จึงจําเป็นต้องวางมาตรการควบคุมทั้งเชิงเทคนิค และการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัย

จากสถิติตลอดครึ่งปี 2018 

มีจํานวนข้อมูลหลุดรั่วออกไปแล้วมากกว่า 4.5 พันล้านรายการ

ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยสูงสุดคือ 6.45 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โดยมีสาเหตุอันดับแรก เกิดจากคนร้ายและมัลแวร์ 51% ตามด้วยความล้มเหลวทางเทคโนโลยี 25% และความผิดพลาดของมนุษย์ที่ 24%

ที่มา: nakedsecurity.sophos.com และ securityintelligence.com

ปัจจุบันในประเทศไทย หลายหน่วยงานและองค์กร ยังคงไม่ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ส่งผลให้ระบบธุรกิจเชิงดิจิทัลเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การถูกโจรกรรมข้อมูล หรือทําให้ระบบขัดข้องใช้งานไม่ได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่เพียงมูลค่าความเสียหายที่สูง แก้ไขได้ยาก แต่ยังหมายถึงโทษทางอาญาและการฟ้องร้องในทางกฏหมายด้วย  การปกป้องข้อมูลและวางแผนรับมือเหตุการณ์เหล่านี้  จึงจําเป็นสําหรับการทําธุรกิจบริการในยุคที่อาชญากรรมทางไซเบอร์กําลังเติบโต

คําถามก็คือ….

วันนี้บริษัทหรือองค์กรของคุณตื่นตัวและตระหนักถึงภัยคุกคามนี้แล้วหรือยัง?

และคุณมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบถึงการรักษาข้อมูลลูกค้านับพันแล้วหรือยัง?

บริการ Data Protection ของ Chunbok มีอะไรบ้าง

 • Data Discovery
 • Data Mapping & Classification
 • Consent Management Platform
 • Data Subject Rights Management
 • Data Identity Management
 • Data Loss Prevention
 • Data Breach
 • Database Firewall
 • Database Encryption
 • Data Masking

Chunbok มีบริการการให้คำปรึกษา แนะนำ และเตรียมตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  นี้ได้อย่างครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และทักษะในการใช้เครื่องมืออย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นศูนย์รวมการให้บริการแบบ One Stop Service ครบวงจร ที่รวบรวมโซลูชั่นจากทั้งไทยและจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการในการให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management

บริการ Chunbok Data Protection สามารถช่วยองค์กรของคุณให้

 • มีขั้นตอนเพื่อยืนยันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล Consent Management
 • สามารถจัดการและทำตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ภายใน 30 วัน
 • มีระบบการตรวจสอบผู้ร้องขอข้อมูลได้อย่างถูกต้องสูงสุดผ่าน Data Identity Management
 • ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลมีการรั่วไหล (ภายใน 72 ชั่วโมง) นับแต่ทราบเหตุรั่วไหลของข้อมูล ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลหรือ  Personally Identifiable Information (PII) ทั้งในระดับแม่ข่ายและลูกข่าย
 • มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า / ลูกจ้าง/ คู่ค้า
 • สามารถใช้ข้อมูลเพื่อทำการตลาดให้ดึงดูดใจลูกค้าและถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายกฎหมาย การตลาดและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • ได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า